Verslag Algemene vergadering Hona 2021

Aanwezig :Erik Vercammen, Danny Alexandre, Geert Andries, Stijn Goolaerts, Christel Eyckmans, Luc Olijslagers

Verontschuldigd : Rik Vandenborre en Anna de Jaeck

Op 14/03/2021 vond onze algemene vergadering  plaats, weliswaar digitaal door de aanhoudende pandemie. Op de agenda stonden de presentatie van de jaarrekening 2020 en de begroting 2021, hernieuwing van de statuten en verkiezing van een nieuw bestuur. Tevens werd de lijst van de werkende leden aangepast en aangevuld. Leden kregen de mogelijkheid om vragen te stellen.

Goedkeuring lijst werkende leden

Dit werd unaniem goedgekeurd.

Presentatie jaarrekening

Deze werd unaniem goedgekeurd.

Met dank aan William Vancleynenbreugel voor het opstellen van de jaarrekening.

Herverkiezing nieuwe bestuursleden

3 uittredende bestuursleden die hun mandaat verlengen

  • Erik Vercammen
  • Luc Olijslagers
  • Christel Eyckmans

3 nieuwe bestuursleden

  • Gijs Dekkers
  • Hans Loffens
  • Karel Lambrechts