Lopende projecten

DWARS DOOR BELGIË

We doorkruisen ons landje met als doel de relatie tussen mens, natuur en landschap te ontdekken. Weet u waarom duinen zich vooral aan onze kust vormen? En weet u welke impact het landschap heeft gehad op de ontwikkeling van menselijke bewoning? Of waarom er bij Zemst en Rotselaar zoveel beenderen van Mammoeten worden gevonden? En waarom je mooie calcietkristallen vooral ten zuiden van de Samber en Maas vind? Of waarom bepaalde zeldzame planten zich net daar thuis voelen? Kortom, alles wat je over België zou willen en moeten weten zal aan bod komen. Dit Hona-project ging in mei 2011 van start. Meer…

FRASNIAAN

Door de samenvoeging van Hona en Tellus werd heel wat kennis van het Belgische Frasniaan bij elkaar gebracht. Onder de impuls van Frasniaan-kenner Willy Vanherle trekken we met regelmaat richting zuiden van ons landje waar het Frasniaan in vele actieve en oude groeven ontsluit. We verzamelen fossielen die we daarna nauwkeurig determineren. De gevonden fossielen vormen de basis van Willy Vanherle’s Frasniaan-fiches die voor elke aangetroffen soort gemaakt worden.  De nieuwste vondsten worden steeds gepubliceerd in het Hona-tijdschrift. Meer…

VERZAMELAARS VERZAMELEN VERZAMELINGEN

Het Hona-project “Verzamelaars Verzamelen Verzamelingen” werd in 2009 geleden boven de doopvont gehouden. Het stelt zich o.a. tot doel de rijkdom en diversiteit van de verzamelingen van de Honaleden in kaart te brengen. Velen van ons zijn gebeten door een of andere vorm van verzamelwoede, gerelateerd aan één of meerdere van de vijf interessegebieden van onze vereniging, namelijk fossielen, mineralen, geologie, archeologie en de natuur. Onze verzamelingen bestaan uit een groot aantal specimens, al of niet geordend, opgeslagen in schoendozen, laden- en of vitrinekasten, maar ook uit foto’s, notities, databanken, boeken, … noem maar op. Een echt minimuseum ten huize. In het bijzonder willen we de nodige aandacht besteden aan de noeste werkers, de verzamelaars zelf, die tenslotte al dat moois hebben samengebracht. En ook aan de manier waarop, het verzamelen ‘an sich’. Naast collectiebezoeken, interviews, workshops en lezingen zal over dit project ook gerapporteerd worden in het Hona tijdschrift. Meer…

ZAND

ZAND maakt elke dag deel uit van ons leven. Stel je maar eens een wereld voor zonder ZAND, hoe zou die zijn? Dag autoweg, dag huis, dag computer, dag strandvakantie, dag ook die mooie natuur, hoe ze soms mag zijn … Tijd om ZAND eens van dichter bij te gaan bekijken dachten we bij Hona. Daarom organiseerden we een interesZANDt Hona – activiteitenpakket gespreid over enkele clusters in 2008 en 2009, met als doel ZAND zowel op geologisch, mineralogisch, paleontologisch, economisch, ecologisch, archeologisch, … vlak te ontdekken! Meer…