Verzamelaars verzamelen verzamelingen

Het Hona-project “Verzamelaars Verzamelen Verzamelingen” werd in 2009 geleden boven de doopvont gehouden. Het stelt zich o.a. tot doel de rijkdom en diversiteit van de verzamelingen van de Honaleden in kaart te brengen. Velen van ons zijn gebeten door een of andere vorm van verzamelwoede, gerelateerd aan één of meerdere van de vijf interessegebieden van onze vereniging, namelijk fossielen, mineralen, geologie, archeologie en de natuur. Onze verzamelingen bestaan uit een groot aantal specimens, al of niet geordend, opgeslagen in schoendozen, laden- en of vitrinekasten, maar ook uit foto’s, notities, databanken, boeken, … noem maar op. Een echt minimuseum ten huize. In het bijzonder willen we de nodige aandacht besteden aan de noeste werkers, de verzamelaars zelf, die tenslotte al dat moois hebben samengebracht. En ook aan de manier waarop, het verzamelen ‘an sich’. Naast collectiebezoeken, interviews, workshops en lezingen zal over dit project ook gerapporteerd worden in het Hona tijdschrift.

Reeds verschenen artikels in het kader van dit project:

Andries, G., Goolaerts, S., 2011. Verzamelaars verzamelen verzamelingen: collectiebezoek bij Walter Hof. Hona 46-4.

Vandoorne, L., 2012. Mineralen verzamelen: hoe het begon en hoe het evolueerde. Hona 47-2.

Goolaerts, S., Andries, G., 2012. De mineralenverzameling van Luciaan Vandoorne. Hona 47-2.

Reeds verrichte bezoeken met de Hona groep:

– zondag 15 april 2012 bij Luciaan Vandoorne

– bij Erik Vercammen

Workshops en lezingen:

– Inleidende lezing: Verzamelaars verzamelen verzamelingen door Stijn Goolaerts & Geert Andries

Op het HONA-programma voor 2013:

– zondag 16 juni: bezoek aan de schedelverzameling van dhr. Ward Geldhof in het Schedelmuseum van Morkhoven.

– zondag 27 oktober: bezoek aan de fossielencollectie van Hona-lid Ton Agterbos te Meerle (met o.a. talrijke stukken uit het Paleozoïcum).