GEEN ACTIVITEIT OP DE EERSTE VRIJDAG VAN MAART!

Beste lid,
Op vrijdag 4 maart gaat er uitzonderlijk geen activiteit door in het gemeentehuis van Heverlee.
Kom op zondag 6 maart  wel naar ons ledenfeest en algemene vergadering, in de zaal van Holsbeek-plein :
Programma:
 13.00 u. : wie wil meehelpen aan de voorbereiding, is welkom
 13.45 u. : deuren open, opstellen ledenvondsten en grabbelbak
 14.00 u. : opening
 14.30 u. : algemene vergadering van onze VZW, met
o Goedkeuring verslag vorige algemene vergadering op 6 maart 2015
o Goedkeuring afrekening 2015 en kwijting aan beheerders
o Goedkeuring begroting 2016
o Programma 2016, met ook de meerdaagse tochten
 15.15 u. : Huldiging van onze erevoorzitters René Walter en Rik Taes
Nadien volgt een gezellig samenzijn met ophalen van herinneringen. Voor de leden die hun boeken (‘Kesselberg binnenste buiten’ en ’Erfgoed Aarde’) nog niet afgehaald hebben, is het tegelijk de laatste gelegenheid om die daar dan mee te nemen. Hou die datum zeker vrij, en begin met het bijeen zoeken van vondsten om tentoon te stellen, en van materiaal voor de grabbelbak.
Praktisch:
 Waar?  Parochiezaal “De Plein”, Klein Langeveld 34, 3220 Holsbeek
 Tentoonstellen van eigen vondsten: elk lid mag tentoonstellen (gelieve wel op
voorhand een seintje te geven om een tafel te reserveren op tel. 016/25.11.58)
 Grabbelbak: elk lid mag vondsten of ander materiaal zoals boeken/tijdschriften
meebrengen voor de grabbelbak.
Vorsersgroeten,
Erik Vercammen,
Voorzitter Hona.
Dit bericht is geplaatst in Binnenkort. Bookmark de permalink.