Allart van Viersen krijgt de Van der Lijn-onderscheiding 2016!

AllartVanderLijn1Allart van Viersen, IT’er van beroep en sinds 2009 als vrijwilliger aan het Natuurhistorisch Museum Maastricht verbonden heeft op 2 april 2016 in het kerkje op Schokland (Gemeente Emmeloord, Noordoostpolder) de Van der Lijn-onderscheiding mogen ontvangen, bestaande uit een oorkonde en een bijbehorend gezaagd en gepolijst stuk Noordelijke zwerfsteen met inscriptie.
Dit is de hoogste onderscheiding voor amateurgeologen en –paleontologen in Nederland, die in principe jaarlijks wordt uitgereikt als er geschikte kandidaten zijn. Die kandidaten moeten een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan de kennis van de geologie en paleontologie in Nederland.
Allart werd uitverkoren voor zijn onderzoek naar trilobieten – een uitgestorven groep kreeftachtige diertjes. De hoofdmoot van het onderzoek ligt in het Devoon van de Ardennen en de Eifel, maar ook zwerfsteentrilobieten uit Rijn- en Maasgrind in Limburg zijn ook door hem beschreven. In korte tijd heeft Allart zich opgewerkt tot de rang van specialist, en hij is internationaal al een autoriteit. Zijn publicatielijst is zonder meer indrukwekkend te noemen, en nog veel meer zit in de pijplijn. Wij van Hona hadden enkele jaren geleden het voorrecht om Allart te ontmoeten op ons ledenfeest, waar hij een boeiende lezing gaf over
 zijn geliefkoosde trilobieten.