zondag 14 maart 2021: Algemene vergadering

Beste Hona-lid,

Door de coronacrisis zal ons jaarlijk ledenfeest/algemene vergadering dit jaar niet op een normale manier kunnen doorgaan. De algemene vergadering moet volgens onze statuten plaatsvinden in het eerste kwartaal. We hebben gekozen voor een online-vergadering via een digitaal platform, gepland voor zondagmiddag 14 maart 2021 vanaf 14 uur. Alleen de werkende leden hebben stemrecht, maar alle leden worden uitgenodigd om hun ideeen en opmerkingen in te brengen.

Op de agenda :Goedkeuren verslag AV 2020

Vaststellen lijst werkende leden: bijwerken van de “oude” lijst, en aannemen nieuwe werkende leden

Afrekening 2020, en kwijting aan beheerders

Verkiezing nieuw bestuur

Begroting 2021

Planning 2021 (beperkt uiteraard)

Aanpassing statuten: ontwerp is bijgevoegd

Varia

Om alles vlot te laten verlopen :

Wie wil deelnemen aan de online vergadering kan dat bevestigen door zich in te schrijven via de honamail : info@hona.be. Diegenen die ingeschreven zijn of die er om vragen, ontvangen dan alle verdere informatie : ontwerp van begroting 2021, jaarrekening 2020, voorgestelde lijst werkende leden, lijst van de kandidaten voor vernieuwing van het Honabestuur ; de link om deel te nemen aan de vergadering. De stemming zal moeten gebeuren per e-mail, vooraf of op 14 maart in de namiddag.

Vragen en opmerkingen kunnen vooraf via info@hona.be of via telefoon , zodat we het antwoord kunnen voorbereiden. Inlichtingen en reacties bijvoorzitter erikvercammen49@gmail.com 0476/24.02.72

sekretaris luc.olijslagers@telenet.be 0472/61.69.15

Hou verder onze webstek en mailinglist in het oog voor aanvullingen of wijzigingen. En voor wie twijfelt : kijk ook nog eens na of uw lidgeld voor 2021 al gestort is.

Het HONA-bestuur