Uitnodiging Algemene Vergadering HONA

Beste Honalid,

Door de coronacrisis zullen we onze algemene vergadering met aansluitend het ledenfeest nog steeds niet op een normale manier kunnen organiseren. De algemene vergadering vindt volgens onze statuten plaats in het eerste kwartaal. We hebben gekozen voor een online-vergadering via een digitaal platform, gepland voor zondagnamiddag 27 februari 2022 vanaf 14 uur.

Wil je deelnemen aan de vergadering, gelieve dit dan te melden ten laatste op 23 februari 2022 door een mail te sturen naar info@hona.be ! De link volgt dan later.

Op de agenda :

• Goedkeuren verslag AV 2021
• Bijgewerkte en opnieuw gepubliceerde statuten
• Afrekening 2021, en kwijting aan beheerders
• Begroting 2022
• Programma 2022
• Tijdschrift
• Verhoging lidgeld 2023?
• Varia

Om alles vlot te laten verlopen :
• Worden de documenten (afrekening, begroting) en de link voor de vergadering vooraf bezorgd aan alle werkende leden; de afrekening en begroting worden tijdens de vergadering aan alle deelnemers gepresenteerd.
• Kunnen vragen en opmerkingen vooraf via info@hona.be, zodat we het antwoord kunnen voorbereiden
• Kan gestemd worden per mail en/of tijdens de vergadering zelf door een duimpje in de chat.
Een concrete uitwerking van onder meer de begroting volgt nog.

Gelieve onze webstek en de mailing in het oog te houden

Het Honabestuur