Zaterdag 25 april 2015 : workshop tentoonstelling Haacht. Oproep aan alle leden!

Beste Honaleden,

zoals eerder aangekondigd kan ons bezoek aan de Bisschopsmolen in Etten-Leur op 25 april niet doorgaan wegens onvoorziene restauratiewerken. Zodra de molen terug maalvaardig is (waarschijnlijk in juni) zal ons medelid en molenaar Ton Agterbos ons terug kunnen ontvangen. Houdt zeker deze webstek in de gaten, want we zullen de nieuwe bezoekdatum via deze weg bekend maken.

Op zaterdag 25 april 2015 houden we ter vervanging van het molenbezoek onze eerste workshop rond het thema “50 jaar verzamelen: schatten uit onze aarde“. In het najaar organiseert onze vereniging immers een tentoonstelling in het GC Den Breughel in Haacht rond dit thema. Die tentoonstelling biedt een unieke gelegenheid om terug te blikken op de verzamelactiviteiten van onze leden. Velen van ons hebben gedurende jaren een mooie collectie opgebouwd van natuurhistorische of archeologische objecten, zoals fossielen, mineralen en artefacten. Maar ook beeldmateriaal, foto’s, dia’s, nota’s, enz…  werden ijverig verzameld en opgeslagen. Tezamen vormt dit een echte schat aan waardevol erfgoed, welke pas écht tot haar recht komt door ze met het grote publiek te delen.

Daarom rijpte het idee om dit materiaal, dat vaak jarenlang verborgen heeft gezeten op zolders, in kelders of in de vitrinekasten bij de leden thuis, terug aan het licht te brengen en te tonen aan het grote publiek. Maar daarvoor hebben we natuurlijk jullie hulp nodig!!Walter Hof

OPROEP!!!

Ben je Honalid en bezit je een verzameling, kom dan zeker naar de workshop op zaterdag 25 april om 14 u in het Oud Gemeentehuis van Heverlee. Indien je graag een aantal stukken wil tentoonstellen, kan je deze meebrengen naar de workshop, of hiervan foto’s nemen en deze tegen 22/04/2015 doorsturen naar info@hona.be  . Uiteraard kunnen we niet alle volledige verzamelingen van de leden tonen: naar schatting loopt het aantal objecten in de Honacollecties op tot méér dan 1 miljoen (jawel)! We zullen dus een selectie moeten maken, en dat doen we best samen op de workshop.  Hoe meer leden meewerken aan de tentoonstelling, hoe mooier ze wordt! Doe dus zeker mee en laat van je horen!

 

Geert Andries