Is jou Hona tijdschrift ook gehavend toegekomen?

Bij de laatste twee verzendingen van het tijdschrift hebben een tweetal leden ons te kennen gegeven dat hun tijdschrift niet goed is aangekomen, met name dat het helemaal verhakkeld was of dat zelfs enkel de wikkel is toegekomen. Het bestuur zoekt naar een oplossing. Om een goed beeld te krijgen van de omvang van het probleem, vragen we onze leden die dergelijke voorvallen nog niet gemeld hebben, om dit even te doen op onze info mail.