Hoegaarden – Nerm- & Rosdelvallei Brabants Haspengouw

Zondag 22 augustus 2021

foto : Karin Frederickx – 7 aug. 2021
zeldzame solitaire knautiabij – zeer afhankelijk van beemdkroon (knautia)

Lang teruggaand in de tijd hebben in deze regio – zand en kalk verschillende processen ondergaan. Steenbanken met de gegeerde witte kalkzandsteen ‘gobertange’ werden gevormd en van de 15de eeuw tot de jaren 50 van de 20ste eeuw via schachten ontgonnen.

Met de ‘Rosdel’ als prachtig natuurgebied – na jaren van intens aanhoudend verschralingsbeheer ontwikkelt zicht voordurend een zeer mooie soortrijke hooilandvegetatie waar (bedreigde) planten en dieren een (nieuwe) thuis vinden.

Verbindende afwisselende landschapselementen zoals ecologisch beheerde akkers, diepe valleien, beken, poolen, holle wegen, (oude) stenige droge kalkgraslanden, houtkanten, wegbermen, graften, rietpercelen, ruigten, elzenbroek, bosjes,… maken deze plek uniek.

toegang Hoegaarden

! via Kouterhof afgesloten wegens werken
centrum Hoegaarden best te bereiken via Tienen – Overlaar OF via steenweg naar Jodoigne

programma

9u30Walestraat (rechtover kerkhofmuur) – 3320 Hoegaarden (parkeerplaatsen voorzien)
9u45 – vertrek 1ste deel wandeling (lunchpakket meedoen)
ca 12u – pick-nick in open lucht
ca 13u – 2de deel wandeling

meedoen
lunchpakket – mondkapje

contact: Karin Frederickx – 0478 66 95 98 – frederickx.karin@telenet.be