Zondag 19 september 2021 – Zennevallei

Bron: Karin Frederickx

Op een boogscheut ten Zuid-Westen van de Europese hoofdstad ligt één van de mooiste landschappelijke regio’s van Vlaanderen.
De Zennevallei – gelegen rond Halle, St. Pieters-Leeuw en Beersel – kenmerkt zich door beboste hellingen, holle wegen, talrijke bronnen, weilanden en beekjes, een afwisseling van kalkrijke lössbodems en zand.
Dit gebied maakt deel uit van het Cambriummassief van Brabant – een afzettingsgesteente van voornamelijk samengeperst zand van de oude ondiepe Cambrium-zee die deze streken vermoedelijk ruwweg 590 mln. jaar geleden bedekte.
De oudste rots van België – de groen- geelachtige keiharde zandsteen van de Formatie van Blanmont – steekt hier in een bosje 4m boven het grondoppervlak uit om dan weer onder andere aardlagen te duiken en terug tevoorschijn te komen in het Waalse Sart Moulin.

Na een kort bezoek aan de monumentale laatgotische Hertogelijke OLV-kerk van Alsemberg trekken we naar de vallei van de Steenput- en Molenbeek. Nadat Johannes Guttenberg op het einde van de 15de eeuw het drukwerk had uitgevonden zorgden molens in zuiver en sterkstromend water voor een ongekende bloei van de papier- & kartonnijverheid in deze streek van de 16de tot de 19de eeuw. Het zeer nabije Brussel zorgde voor een ideale afzetmarkt. De oude industriële site Herisem is één van de laatste overblijfselen.

Programma:

  • 9u30 : samenkomst parking cc de Meent (Gemeenteveldstraat 34) – (zij)kant Bib – Brusselsesteenweg 77c – 1652 Alsemberg (Beersel)
  • 9u45 : kort bezoek aan de O.LV-kerk van Alsemberg
  • ca 10u15 : start Herisemwandeling (pick-nick meedoen) vanaf parking cc de Meent
  • tussen 13u en 14u : pick-nick buitenterras domein Herisem – Fabriekstraat 20 – 1652 Alsemberg
  • 14u: begeleiden rondleiding papiermolen Herisem en oude kartonfabriek Winderickx
  • ca 15u30: wandeling terug naar cc de Meent

Groepstoegangsprijs: 4,5 € volw. – 4 € kinderen(6-12j.)/senioren per persoon + gids 25 € per groep van maximaal 35 personen.

Inschrijven voor de rondleiding verplicht vóór vrijdagmiddag 17 september bij Karin Frederickx via mail: frederickx.karin@telenet.be

Vergeet niet mondmaskers mee te nemen!