Oud-voorzitter Rene Walter overleden

Kort na Rik Taes is op 5 juli 2022 ook onze andere erevoorzitter, Rene Walter, overleden. Hij was eveneens een HONAlid van het eerste uur, en hij is onze voorzitter geworden na stichter Gust Boschmans, vanaf 1976 tot in de jaren 80. In die tijd ging hij geregeld mee op tochten samen met zijn echtgenote Therese (die is overleden in 2018) en zijn dochter Marleen. 

Dat is al een tijd geleden, en alleen oude(re) leden zullen hem nog persoonlijk gekend hebben, al kwam hij tot een jaar of 10 geleden nog regelmatig naar de ledenfeesten en hebben we hem, samen met Rik Taes, gehuldigd en het erevoorzitterschap toegekend. Wie hem gekend heeft, herinnert hem als een minzaam man, met een grote kennis.

Zo was hij heel goed thuis in o.a. de archeologie en had hij een grote verzameling fossielen bijeengebracht uit vele lagen en tijdperken, bijeengebracht toen er nog veel meer mogelijkheden waren. Hij hield zich ook bezig met planten en dieren, en kweekte wandelende takken en klauwkikkers. Ook kan nog vermeld worden dat hij heel wat boeken bezat, en aan menige HONAtentoonstelling heeft meegewerkt. Verder heeft hij ook nog vrijwilligerswerk gedaan in het KBIN.

Wegens problemen met de gezondheid en zijn leeftijd (geboren 1930) verbleef hij al enkele jaren in een woonzorgcentrum in zijn woonplaats Anderlecht. De begrafenis vindt plaats op  dinsdag 12 juli 2022 om 11 uur, in de kerk van Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart, Adolphe Willemynsstraat 105 te Anderlecht.

Langs deze weg betuigen we ons medeleven aan zijn familie: kinderen, klein- en achterkleinkinderen, en we hopen dat ze troost zullen putten uit de vele mooie herinneringen die we van hem hebben.

Het HONAbestuur