Vernieuwing lidgeld (2023), nieuwe tarieven

Beste Hona-leden

Zoals aangekondigd en vastgelegd op de afgelopen algemene vergadering wordt het lidgeld bij betaling vanaf 1 november 2022 aangepast. Hieronder de tarieven: 

  • Individueel lidmaatschap : 30 €
  • Familielidmaatschap : 35 €
  • Studententarief: 18 €
  • Bij betaling na 1 november bent u lid tot einde van het daarop volgende jaar
  • Rekening nr: IBAN: BE33 0010 6744 1146 met BIC: GEBABEBB

Met vriendelijke groeten 

Het Hona-bestuur