Excursie naar Landelies (Calcaires de la Sambre) op 26 november 2022

Beste Hona-leden,

Op 26 november aanstaande gaan we naar Landelies. We hebben toegang tot de groeve van 9 tot 17u.

Opgelet: de toelatingsvoorwaarden zijn gewijzigd!

Vanaf nu regelt de Naamse mineralen- en fossielenclub ‘L’Escargotite’ de toelating  met de groeve-uitbater:

  • Het deelnemersaantal is beperkt tot 20
  • Om geldig verzekerd te zijn wordt aan de deelnemer gevraagd om voorafgaandelijk € 9 euro te storten op  Hona-rekening
    IBAN: BE33 0010 6744 1146 met BIC: GEBABEBB ten laatste op 21 november 2022
    Wij storten het gezamenlijk bedrag dan door aan de Naamse club.
  • Inschrijven via info@hona.be voor 21 november 2022 met vermelding van
    naam, voornaam en geboortedatum.

Personen die lid willen worden van L’Escargotite kunnen  € 25 (individueel) / € 40 (koppel) / € 50 (familie van 4 personen + € 5 per bijkomend persoon)  storten op het  rekeningnummer van L’Escargotite IBAN BE97 0682 1734 0449 BIC GKCCBEBB. De toegang tot de groeve is dan onbeperkt, wel altijd op voorhand toelating vragen via de club. 
Gelieve dit dan bij inschrijving voor onze excursie te vermelden. De betaling van het lidmaatschap geldt dan als toegang voor de excursie van 26/11/2022.

Voor het bezoek aan de groeve geldt de standaard veiligheidsuitrusting: helm, fluo hesje, veiligheidsbril en veiligheidsschoenen. We blijven uit de buurt van machines, steile wanden en minder stabiele steenhopen. 

Plaats van afspraak : rue du Blanc Caillou 1,  6111 Landelies om 09:00 u.