Algemene vergadering 2024

Oproep tot deelname

Als VZW moet HONA elk jaar een algemene vergadering organiseren, waar de afrekening van het voorbije jaar en de begroting voor het nieuwe jaar moeten worden goedgekeurd door de leden. Tegelijk is het een moment om de werking van de vereniging te bespreken en te evalueren.

Net zoals vorige jaren zullen we in 2024 een digitale vergadering houden, via het programma Teams: deze zal doorgaan op woensdag 21 februari om 20 uur zoals aangekondigd in ons programma 2024. Alleen de werkende leden zijn stemgerechtigd, maar we nodigen alle leden uit om deel te nemen en hun voorstellen en ideeën te horen.

Wie wil deelnemen, moet zich melden op info@hona.be uiterlijk op 17 februari a.s. We sturen dan een paar dagen vooraf een link door, samen met het ontwerp van afrekening 23 en begroting 2024. Het is voor deelname niét nodig om zelf de Teams-app geïnstalleerd te hebben. Het werkt ook via de on-line versie van Windows.

Het HONA bestuur