Zoektocht in het Frasniaan van Lompret (fossielen én mineralen) op zondag 20/08/2023 (inschrijven verplicht).

Zondag 20 augustus 2023 trekken we naar  de “carrière de Lompret” in de buurt van Chimay en Couvin. We gaan op zoek naar speciale fauna’s uit het Belgische Frasniaan maar ook naar mooie mineralen.

Deelnemingsvoorwaarden :

·        Lid zijn van Hona (info over lidmaatschap op www.hona.be)
·       Veiligheidsschoenen, -helm en fluohesje zijn verplicht te dragen in de groeve. Een bril is zeker aangeraden als u in stenen wenst te hakken.
·       Deelname gebeurt op eigen risico. De groeve-eigenaar/uitbater en de Honagidsen kunnen in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen.
·       Het is niet toegestaan om pas gedynamiteerde zones te betreden en men dient op voldoende afstand te blijven van alle machines, kabels en andere uitrustingen van de groeve.
·       Men dient steeds op veilige afstand te blijven van overhangende of steile wanden, afgronden en andere gevaarlijke plaatsen.
·       Minderjarigen dienen vergezeld te zijn van ouder()s of voogd.

Inschrijven via info@hona.be uiterlijk tegen 14 augustus 2023.  Wie zich inschrijft, krijgt kort voor de excursie nog een mail met instructies en info.