Zaterdag 14 maart: Fossielenbeurs in Ede (Nederland)

De Hona fossielenbeurs krijgt een Nederlands broertje. Op zaterdag 14 maart organiseert immers Fossiel.net, in samenwerking met de Werkgroep Fossielen Wageningen en de Paleobiologische Kring in Ede (Nederland) een heuse alternatieve fossielenbeurs. Dit evenement is een vriendschappelijke ontmoeting tussen fossielenverzamelaars, waar kennis en ervaring uitgewisseld kan worden, en waar natuurlijk ook fossielen geruild, gekocht en verkocht […]

ALGEMENE VERGADERING VAN HONA OP VRIJDAG 6 MAART 2015

Alle leden hebben hiervoor al een schriftelijke uitnodiging ontvangen, zoals ook in de statuten voorgeschreven staat. Maar we willen langs deze weg nog eens herinneren aan deze vergadering, en de leden oproepen om zo talrijk mogelijk deel te nemen. Naast goedkeuring van de afrekening 2014 en de begroting 2015, zijn er dit jaar speciale punten: […]

ZONDAG 8 februari 2015 : bezoek aan de abdijsite van HERKENRODE

Onze eerste uitstap van dit jaar brengt ons naar  de abdijsite van Herkenrode.  Ooit één van de invloedrijkste abdijen in de Nederlanden. In  het belevingscentrum krijg je het verhaal  van 600 jaar vrouwenadij vertelt door “de abdis”. We kunnen ’s middags in het bezoekersonthaal onze boterhammen opeten mits we een drankje kopen. In de namiddag […]

Vergeet niet uw lidmaatschap te vernieuwen

Een nieuw jaar dringt zich aan. Vergeet dan ook niet uw lidmaatschap te vernieuwen. 2015 wordt immers een heus feestjaar. Hona viert dan haar 50 jarig bestaan. Met veel activiteiten, zoals twee tentoonstellingen, een boek, speciale lezingen en tochten, de fossielenbeurs, … en niet te vergeten, de nieuwjaarsreceptie op zaterdag 10 januari. Opgelet: de lidmaatschapsbijdragen […]

Nieuwjaarsreceptie : Zaterdag 10 januari

Beste Hona-vrienden, Hona bestaat 50 jaar. Voor ons klinkt dit heroïsch. Wij hebben de vereniging pas vijf jaar geleden leren kennen. In het begin een beetje onwennig, maar al vlug voelden we ons thuis in dit midden. Wat ons opviel was de speciale band in de groep. Regelmatig, wanneer er een uitstap, lezing of reis wordt georganiseerd, […]

Vrijdagavond 5 december : Lezing over Schotland en de Orkney-eilanden

Schotland en de Orkney-eilanden: over archeologie (steencirkels, cairns, neolitische dorpen) , over grote Schotse geologen en paleontologen en natuurlijk ook over fossielen en hun vindplaatsen: ammonieten, vissen, stromatolieten … Vrijdag 5 december om 20 uur in het Gemeentehuis Heverlee (Waversebaan 66, 3001 Heverlee) Lezing met veel beeldmateriaal. Spreker: Noel Delanghe. Iedereen welkom.

Zondag 14 december 2014 : bezoek aan Maastricht

De laatste activiteit van het jaar  is een bezoek aan Maastricht, één van de mooiste en gezelligste steden van de Lage Landen. Onze gids is William Vancleynenbreugel, die deze stad goed kent.  In de voormiddag wandelen we door het oude stadscentrum en bezoeken o.m. de Sint Servaasbasiliek, de OLV Basiliek, het Dinghuis en de vestingwerken.  […]

Ledenfeest 2014 : Zondag 23 november

We nodigen u en uw familie uit op ons jaarlijkse ledenfeest, de belangrijkste ontmoetingsdag van het jaar voor onze vereniging. Als activiteiten zijn er de ledententoonstelling, een spreker, de grabbelbak, oude nummers van ons tijdschrift, de voorstelling van ons nieuw programma voor 2015 en een terugblik op het voorbije jaar. ’s Middags kunnen we samen eten, en in […]