Fossielenbeurs : Paleotime 2020

De fossielenbeurs PaleoTime van zondag 8 november 2020 is afgelast.

 

Openingstijden:

 • Aanmelden en opbouwen stand : tussen 08:00 en 10:00 uur.
 • Bezoekers : non-stop van 10:00 tot 17:00
 • Afbreken stand : vanaf 17:00 uur.

Toegang voor de bezoekers: gratis

Locatie:

De beurs vindt plaats in Herselt, een gemeente gelegen tussen Aarschot en Geel (halverwege Antwerpen en Hasselt). Dankzij het uitgebreide autowegennet is deze plaats ook voor onze vrienden uit Nederland en Wallonië zeer vlot te bereiken.

Het adres is : VTC “De MIXX”, Asbroek 1a, 2330 Herselt, België.

Inschrijven :

Het is heel gemakkelijk om u als standhouder in te schrijven: vul uw gegevens in op het volgende formulier

http://www.paleotime.eu/subscribe.html

Woordje vooraf – deontologie

HONA vzw, het forum “Fossiel.Net” en de Paleobiologische Kring organiseren samen dit evenement. Zowel amateurpaleontologen als professionelen zijn welkom. Elke deelnemer engageert zich de uitwisseling van gegevens over determinatie, literatuur, vindplaatsen, preparatie en/of fotografie technieken voorop te stellen. Dit is een beurs door en voor amateurs : Commerciële handelaren met woekerprijzen zijn niet welkom.  De organisatie vraagt de deelnemers uitdrukkelijk respect en naleving voor de volgende principes:

 • Het treffen in een gemoedelijke en vriendschappelijke sfeer te laten verlopen
 • De uitwisseling van gegevens over determinatie, literatuur, vindplaatsen, preparatietechnieken en collectiebeheer voorop te stellen
 • De ruilactiviteit voorop te stellen
 • Wanneer verkocht wordt, dit als ruilverkoop te beschouwen. Dit wil zeggen met de opbrengst – anders niet te ruilen – materialen te verwerven, of de opbrengst integraal te besteden aan de hobby, bijvoorbeeld voor de aanschaf van preparatiemateriaal, boeken, doosjes enz. Er wordt m.a.w. met deze hobby geen persoonlijke financiële verrijking nagestreefd.
 • Bij ruilverkoop de zelf verworven materialen aan zeer democratische prijzen te verkopen;
 • Zuiver commerciële deelnemers worden geweerd;
 • De organisatie vraagt aan elke deelnemer het onderstaand beurs reglement integraal toe te passen.

De toegang voor de bezoekers is gratis. De kosten van het evenement (o.a. huur van de zaal, reclame) worden zo veel mogelijk gedekt met de opbrengst van een tombola, de verkoop van dranken en broodjes en de bijdrages van de standhouders. Wij doen een oproep tot alle amateurs, om zo veel mogelijk materiaal mee te brengen en andere geïnteresseerden uit te nodigen. Wij maken deze manifestatie via verschillende media kenbaar in binnen- en buitenland.

Reglement

 1. De organisatoren behouden zich het recht om ten allen tijde wegens bijzondere omstandigheden plaats, datum en openingstijden te wijzigen, zonder dat in die gevallen de deelnemers aanspraak kunnen maken op enige vorm van schadevergoeding.
 2. Deelnemers die een tafel willen reserveren dienen zich vooraf in te schrijven via het onderstaande inschrijvingsformulier. Bij een inschrijving engageert de inschrijver zich ertoe ook effectief deel te nemen aan het evenement, m.a.w. aanwezig te zijn van openingsuur tot sluitingsuur (voor publiek).Elke deelnemer dient de deontologie en het beursreglement te onderschrijven. Inschrijvingen kunnen zonder opgave van redenen door de organisatoren geweigerd worden.
 3. De deelnemers zijn gehouden de richtlijnen voor de opbouw van de stand, de inrichting ervan en de richtlijnen over het aangeboden materiaal strikt na te leven.
 4. Elk aangeboden object dient voorzien te zijn van een etiket met juiste vermelding van vindplaats, stratigrafie, ouderdom en determinatie.
 5. De organisatoren wijzen elke verantwoordelijkheid voor diefstal, schade of ongevallen af. Elke deelnemer wordt geacht in regel te zijn met de wettelijke bepalingen inzake invoer en handel. De organisatoren kunnen hiervoor geen verantwoordelijkheid opnemen.
 6. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet of waar betwisting bestaat, beslissen de organisatoren.
 7. Het is niet toegelaten de volgende goederen aan te bieden of tentoon te stellen:
  • Objecten niet behorend tot de paleontologie en geologie;
  • Mineralen en gesteenten;
  • Archeologische voorwerpen;
  • Vervalsingen;
  • Juwelen, alle vormen van schmuck, geslepen stenen en verwijzingen naar geneeskundige krachten van stenen;
  • Alle recent materiaal waaronder schelpen en koralen, in het bijzonder beschermde of met uitsterven bedreigde dier- en of plantensoorten. HONA vzw stelt zich o.a. tot doel de natuur te beschermen. Er kan vooraf overleg gepleegd worden met de organisatoren over het mogelijks toestaan van een bescheiden hoeveelheid (<10% van de totale standruimte) recent didactisch materiaal en/of vergelijksmateriaal;
 8. Wel toegelaten zijn :
  • Fossielen, steeds voorzien van een etiket met juiste gegevens over determinatie, stratigrafie, ouderdom en vindplaats
  • Boeken over fossielen en geologie;
  • Preparatiegereedschap;
  • Conserveringsmiddelen;
  • Allerhande i.v.m. collectiebeheer zoals doosjes, etiketten, database programma’s, enz.
  • Didactische afgietsels van fossielen, indien uitdrukkelijk en duidelijk weergegeven op o.a. het etiket;
  • Schaalmodellen van prehistorische dieren;
  • Voor didactische doeleinden doorgezaagde of geslepen fossielen.