2020/3: Literatuurlijst

Enkele Belgische graptolieten…

  • R. Taes, Graptoliet-Fossielen of de primitieve streepjescode, HONA 34e jaargang 1999 nr.1
  • R. Taes, Graptolieten (2), HONA 34e jaargang 1999 Nr. 3
  • R. Taes, Graptolieten (3), HONA 35e jaargang 2000 Nr. 1
  • Foto’s : Danny Alexandre