Bezoek aan de O.L.V.-kerk van Aarschot op 21 april, met bijzondere aandacht voor het Middeleeuws Renteboek van de kerk (A.D. 1361)

Beste Honaleden,
 
Naar aanleiding van de Erfgoeddag, brengen we op zondagnamiddag 21 april 2024 een bezoek aan de O.-L.-V.-kerk van Aarschot. Deze prachtige gothische kerk is bij kunstliefhebbers gekend om haar fraaie architectuur en rijke interieur.

Op Erfgoeddag worden twee thema’s bijzonder belicht: enerzijds de broederschappen, die in deze kerk actief waren en mee hun stempel hebben gedrukt op het interieur, en anderzijds de middeleeuwse documenten uit het Kerkarchief, die nog steeds in de kerk bewaard worden.

Eén van die schatten is het Renteboek van de kerk, geschreven op perkament rond Pasen van het jaar 1361. Als bij wonder overleefde dit bijzondere stuk de vele oorlogen en plunderingen die Aarschot in de loop der jaren hebben geteisterd, hoewel het daarbij wel flink wat schade heeft opgelopen. Kort na 1900 vinden we dit oude renteboek voor het eerst vermeld in de oudste inventarissen van het kerkarchief, maar na de eerste wereldoorlog was dit unieke document zoek geraakt en leek het voorgoed verloren te zijn. Totdat Jan en Eli Geyzels het bij toeval terugvonden bij opruimingswerken op de dekenij en het terugbezorgden aan het kerkarchief. Het stuk was ondertussen zodanig gehavend, dat het niet meer geconsulteerd kon worden. Daarom werd beslist om het vakkundig te laten restaureren.

Dankzij die restauratie kan dit renteboek eindelijk zijn rijke inhoud vrijgeven. Hoewel door beschadigingen ongeveer 10% van de tekst verdwenen is, blijkt dit boek toch van onschatbare waarde te zijn voor de geschiedenis van Aarschot en omstreken. Niet alleen geeft het een inkijk in een deel van het financieel beheer van de O.-L.-Vrouwekerk, maar ook in het economische leven in en om de stad Aarschot. Het bevat daarnaast een duizendtal persoons- en plaatsnamen.

Tegelijk is dit (voor zover bekend) de langste Nederlandstalige tekst uit Aarschot die momenteel nog bestaat, en bevat het document meer dan 25 kleine tekeningen. Dit zijn allicht de oudste Aarschotse tekeningen die nog bewaard zijn…

Enkele Hona- leden hebben een bijzondere band met dit document: Zonder ontdekker Eli Geyzels was het stuk waarschijnlijk voorgoed verloren gegaan, en Geert Andries bereidt momenteel een publicatie voor om de inhoud van dit boek voor het bredere publiek toegankelijk te maken.

Wil je meer weten over dit unieke document, moet je zeker langs komen op 21 april. Geert Andries zal dan een korte presentatie geven (+/- 0,5 u) over de vorm en de inhoud van het document.

Afspraak: om 13.00 u aan de toren van de O.-L.-V.- kerk van Aarschot.

Voordracht “Ertsaders” op 19 april 2024

Dit jaar organiseren we weer verschillende avonden, waar telkens een onderwerp wordt uitgelegd met een workshop nadien: daarbij worden er vondsten getoond en kunnen de aanwezigen eigen vondsten meebrengen, om te tonen, te bespreken en te identificeren. Onze volgende voordracht gaat door op vrijdag 19 april in VTC De Mixx te Herselt, (Asbroek 1H te  2230 […]

Zondag 14/04/24 om 9u30 : Archeologische wandeling in Meerbeek en bezoek aan de watermolen van Beisem

Beste leden, Op zondag 14 april maken we in de voormiddag, samen met archeoloog Walter Sevenants, een historische en archeologische wandeling in Meerbeek. ’s Middags kunnen we onze boterhammen opeten bij Karel en Pieter. In de namiddag maken we nog een natuurwandeling (Molenbeekwandeling) in Beisem (Veltem-Beisem) en kunnen hierbij de, uitzonderlijk voor ons geopende, watermolen […]

Bezoek aan het museum Bois du Cazier en stadswandeling in Charleroi op zondag 24 maart.

We spreken of op zondag 24 maart 2024 om 9.30 u op de parking van het museum, Rue du Cazier 80 te 6001 Charleroi. In de voormiddag brengen we een bezoek aan het mijnmuseum van Bois du Cazier. Hier ontdekken we het leven van een mijnwerker, het harde werk in de warme duisternis en wordt er ook […]

Hemelvaartweekend 2024

Beste Hona-leden, Vorig weekend hebben we onder een lekker zonnetje de laatste puzzelstukjes gelegd voor het programma van het Hemelvaartweekend in de Hunsrück.                                                                                                                                                                                Gelegen tussen de Moezel en de Rijn is de Hunsrück een gebergte in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts.Tijdens onze wandelingen ontdekken we niet alleen prachtige natuur en geologische formaties maar ook Keltische nederzettingen, Romeinse […]

Eifel en Burg Reuland

Beste leden, Na onze geslaagde uitstap naar Strouanne trekken we er terug op uit. Zaterdag 2 maart 2024 wagen we onze kans om Eifeliaanfossielen te gaan zoeken in de buurt van Prüm (Duitsland).  In het verleden hebben we daar een hele reeks koralen, trilobieten, gastropoden en brachiopoden gevonden.Plaats van bijeenkomst : zaterdag 2 maart in Weinsheim bij Prüm: einde van […]