PaleoTime – BE Internationale Fossielenbeurs. Zondag 7 November 2021

www.paleotime.eu
www.paleotime.eu
Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor PaleoTime – BE Internationale Fossielenbeurs. Zondag 7 November 2021

Fossielenzoekdag Cap Blanc Nez (10 oktober)

Beste Honaleden,
De excursie naar Cap Blanc Nez ( afspraak op de parking in Strouanne om 10u) gaat wel degelijk door op 10 oktober aanstaande en niet op 17 oktober  zoals verkeerdelijk vermeld op de achterflap van ons tijdschrift dat jullie in de bus kregen of gaan krijgen.
Met vriendelijke groet
Het Honabestuur

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Fossielenzoekdag Cap Blanc Nez (10 oktober)

Afgelasting van de Stadswandeling in Lier (17/10)

Beste Honaleden,

Onze stadswandeling in Lier van 17 okt moeten we tot onze grote spijt annuleren wegens grote festiviteiten in de stad.

Maar we hebben een mooi alternatief.Onder leiding van Geert Andries gaan we op fossielenzoektocht aan Cap Blanc Nez ( Fr.). We spreken af om 10 u op zondag 10 oktober op de parking van Strouanne ( zoals gewoonlijk ). Picknicken doen we op het strand.

Tot dan en we hopen op een mooi herfstzonnetje !

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Afgelasting van de Stadswandeling in Lier (17/10)

Zondag 19 september 2021 – Zennevallei

Bron: Karin Frederickx

Op een boogscheut ten Zuid-Westen van de Europese hoofdstad ligt één van de mooiste landschappelijke regio’s van Vlaanderen.
De Zennevallei – gelegen rond Halle, St. Pieters-Leeuw en Beersel – kenmerkt zich door beboste hellingen, holle wegen, talrijke bronnen, weilanden en beekjes, een afwisseling van kalkrijke lössbodems en zand.
Dit gebied maakt deel uit van het Cambriummassief van Brabant – een afzettingsgesteente van voornamelijk samengeperst zand van de oude ondiepe Cambrium-zee die deze streken vermoedelijk ruwweg 590 mln. jaar geleden bedekte.
De oudste rots van België – de groen- geelachtige keiharde zandsteen van de Formatie van Blanmont – steekt hier in een bosje 4m boven het grondoppervlak uit om dan weer onder andere aardlagen te duiken en terug tevoorschijn te komen in het Waalse Sart Moulin.

Na een kort bezoek aan de monumentale laatgotische Hertogelijke OLV-kerk van Alsemberg trekken we naar de vallei van de Steenput- en Molenbeek. Nadat Johannes Guttenberg op het einde van de 15de eeuw het drukwerk had uitgevonden zorgden molens in zuiver en sterkstromend water voor een ongekende bloei van de papier- & kartonnijverheid in deze streek van de 16de tot de 19de eeuw. Het zeer nabije Brussel zorgde voor een ideale afzetmarkt. De oude industriële site Herisem is één van de laatste overblijfselen.

Programma:

 • 9u30 : samenkomst parking cc de Meent (Gemeenteveldstraat 34) – (zij)kant Bib – Brusselsesteenweg 77c – 1652 Alsemberg (Beersel)
 • 9u45 : kort bezoek aan de O.LV-kerk van Alsemberg
 • ca 10u15 : start Herisemwandeling (pick-nick meedoen) vanaf parking cc de Meent
 • tussen 13u en 14u : pick-nick buitenterras domein Herisem – Fabriekstraat 20 – 1652 Alsemberg
 • 14u: begeleiden rondleiding papiermolen Herisem en oude kartonfabriek Winderickx
 • ca 15u30: wandeling terug naar cc de Meent

Groepstoegangsprijs: 4,5 € volw. – 4 € kinderen(6-12j.)/senioren per persoon + gids 25 € per groep van maximaal 35 personen.

Inschrijven voor de rondleiding verplicht vóór vrijdagmiddag 17 september bij Karin Frederickx via mail: frederickx.karin@telenet.be

Vergeet niet mondmaskers mee te nemen!

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Zondag 19 september 2021 – Zennevallei

Hoegaarden – Nerm- & Rosdelvallei Brabants Haspengouw

Zondag 22 augustus 2021

foto : Karin Frederickx – 7 aug. 2021
zeldzame solitaire knautiabij – zeer afhankelijk van beemdkroon (knautia)

Lang teruggaand in de tijd hebben in deze regio – zand en kalk verschillende processen ondergaan. Steenbanken met de gegeerde witte kalkzandsteen ‘gobertange’ werden gevormd en van de 15de eeuw tot de jaren 50 van de 20ste eeuw via schachten ontgonnen.

Met de ‘Rosdel’ als prachtig natuurgebied – na jaren van intens aanhoudend verschralingsbeheer ontwikkelt zicht voordurend een zeer mooie soortrijke hooilandvegetatie waar (bedreigde) planten en dieren een (nieuwe) thuis vinden.

Verbindende afwisselende landschapselementen zoals ecologisch beheerde akkers, diepe valleien, beken, poolen, holle wegen, (oude) stenige droge kalkgraslanden, houtkanten, wegbermen, graften, rietpercelen, ruigten, elzenbroek, bosjes,… maken deze plek uniek.

toegang Hoegaarden

! via Kouterhof afgesloten wegens werken
centrum Hoegaarden best te bereiken via Tienen – Overlaar OF via steenweg naar Jodoigne

programma

9u30Walestraat (rechtover kerkhofmuur) – 3320 Hoegaarden (parkeerplaatsen voorzien)
9u45 – vertrek 1ste deel wandeling (lunchpakket meedoen)
ca 12u – pick-nick in open lucht
ca 13u – 2de deel wandeling

meedoen
lunchpakket – mondkapje

contact: Karin Frederickx – 0478 66 95 98 – frederickx.karin@telenet.be

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Hoegaarden – Nerm- & Rosdelvallei Brabants Haspengouw

LAARZEN – LAARZEN – LAARZEN

Dag allemaal,

Door de overvloedige regen van de laatste dagen is de Dijle op bepaalde plaatsen fel uit haar oevers getreden. De uitstap gaat door maar voorzie zeker OOK LAARZEN. We bekijken zo.nm. de toestand ter plaatse hoe we de moeilijk begaanbare stukken kunnen ontwijken..

Graag tot dan, Allerbeste groet, Karin

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor LAARZEN – LAARZEN – LAARZEN

Blij weerzien aan de oevers van de Dijle

Korbeek-Dijle & Neerijse

zondag 18 juli 2021

Rivieren, ooit de levensader van steden geweest – de snelweg waarop goederen naar de stad werden vervoerd. De Dijle, een typische bronrivier, vandaag: eigenzinnig, vrij, bochtig, zwellend, verruwd en gestremd, laat ons niet onberoerd.

Laten we haar gezel zijn en vaststellen hoe het met haar gaat -een gebied dat door de eeuwen heel drassig staat.

Een microreliëf van zandige oeverwallen en zwaar kleiige tot veenhoudende komgronden –waar vele dieren en planten de ideale biotoop vonden.

Vanaf daar waar (re)creatievelingen tentoonstellen en peddelen met de boot; naar het natuurlijk overstromingsgebied ‘De Doode Bemde’ gaan kijken wat er groeit, bloeit en leeft in haar schoot.

Meedoen:

mondkapje – aangepaste kledij afh. van de weersomstandigheden (indien veel geregend – waterdicht schoeisel) – (ev.) verrekijker – drank/versnapering voor onderweg – (ev.) pick-nick. Covid-19-maatregelen op dat moment in acht te nemen. Carpooling aan te raden.

Programma:

9u30 – afspraak aan café The Shelter – Stationsstraat 13 – 3060 Korbeek-Dijle –

beperkte parkeerplaatsen voorzien rechts achteraan – naast de hangar OF parkeren in de Blokkenstraat of op parking atletiekpiste (via 1ste schuine weg links), 3060 Korbeek-Dijle + stukje te voet

10u – vertrek wandeling waar natuur/kunst/babbel hand in hand gaan

ca. 11u45 – lunch op buitenterras van café The Shelter – Stationsstraat 13 – 3060 Korbeek-Dijle. Eigen lunchpakket mag hier genuttigd worden mits consumptie (ter plaatse verse dagsoep, zelfgemaakte boerenboterham enz. te verkrijgen).

13u45 – afspraak aan het kasteel van Neerijse – Lindenhoflaan 3 – 3040 Neerijse (Huldenberg). Parkeren mogelijk in de Eygenstraat (zijstraat Langerodestraat) – einde straat rechts (doodlopend) + stukje te voet via de aansluitende voet-& fietsweg naar het kasteel

14u – Doode Bemde-wandeling v. ca 4 km (ca 2u)

Nadien mogelijkheid om na te praten in eetcafé De Kroon – Beekstraat 20 – 3040 Neerijse.

Opgave deelname voor de lunch gewenst bij Karin Frederickx – via whatsapp, sms of mail (gsm 0498 77 13 37 – frederickx.karin@telenet.be).

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Blij weerzien aan de oevers van de Dijle

Paleotime 2021 en de inbreng van HONA

Vorig jaar heeft de coronapandemie het onmogelijk gemaakt dat PaleoTime kon doorgaan, maar dit jaar komt er een nieuwe editie: zondag 7 november 2021 van 10:00 tot 17:00 uur, terug in centrum De MIXX, Asbroek 1a, 2230 HERSELT, België. Hou die datum al vrij en begin met het maken van reclame, zeker bij de jeugd: de toegang is immers gratis.

Een verschil met vorige uitgaves is dat onze vereniging niet langer zelf de organisator is, want dat was (te) zwaar geworden. De organisatie is nu in handen van Danny Alexandre, bijgestaan door verschillende mensen en verenigingen, waaronder ook HONA.

Wij zullen een ploeg vrijwillig(st)ers samenstellen die de kinderanimatie willen verzorgen, en ook de “foto-dino” zal weer van de partij zijn. Bekijk ook eens of het zal gaan om een handje te komen toesteken bij opbouw en afbreken. Ook hebben we mensen nodig om de Hona-stand te bemannen. Wie wil meehelpen aan één of meerdere van deze activiteiten mag dit altijd kenbaar maken via info@hona.be. Uiteraard is het nu nog niet met zekerheid bekend of er dan nog beperkende coronamaatregelen zullen gelden: volg daarom het nieuws, en bekijk ook geregeld onze webstek en die van PaleoTime: https://www.paleotime.eu

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Paleotime 2021 en de inbreng van HONA

Nieuwe maatschappelijke zetel en verantwoordelijke uitgever voor HONA

Ingevolge onze nieuwe bestuurssamenstelling, heeft het bestuur beslist de maatschappelijke zetel van de VZW voortaan onder te brengen in de Blerebergstraat 159 te 3390 Tielt-Winge. De nieuwe verantwoordelijke uitgever van ons tijdschrift wordt onze voorzitter Erik Vercammen.

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Nieuwe maatschappelijke zetel en verantwoordelijke uitgever voor HONA

Verslag Algemene vergadering Hona 2021

Aanwezig :Erik Vercammen, Danny Alexandre, Geert Andries, Stijn Goolaerts, Christel Eyckmans, Luc Olijslagers

Verontschuldigd : Rik Vandenborre en Anna de Jaeck

Op 14/03/2021 vond onze algemene vergadering  plaats, weliswaar digitaal door de aanhoudende pandemie. Op de agenda stonden de presentatie van de jaarrekening 2020 en de begroting 2021, hernieuwing van de statuten en verkiezing van een nieuw bestuur. Tevens werd de lijst van de werkende leden aangepast en aangevuld. Leden kregen de mogelijkheid om vragen te stellen.

Goedkeuring lijst werkende leden

Dit werd unaniem goedgekeurd.

Presentatie jaarrekening

Deze werd unaniem goedgekeurd.

Met dank aan William Vancleynenbreugel voor het opstellen van de jaarrekening.

Herverkiezing nieuwe bestuursleden

3 uittredende bestuursleden die hun mandaat verlengen

 • Erik Vercammen
 • Luc Olijslagers
 • Christel Eyckmans

3 nieuwe bestuursleden

 • Gijs Dekkers
 • Hans Loffens
 • Karel Lambrechts
Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Verslag Algemene vergadering Hona 2021