Zondag 16 september 2018: tocht naar het Meerdaalwoud

Meerdaalwoud – een bijzonder relictlandschap

&

Chardonnay Meerdael – bubbels uit de streek

Veel van onze verre geschiedenis ligt verrassend kortbij. Onder onze voeten. In de bodem.
Veelal zien we het pas als we weten dat het er is…
Ten Zuiden van Leuven ligt een Brabants licht heuvelend leemplateaubos van meer dan 20 km² – het Meerdaalwoud. Na het Zoniënwoud vormen het Meerdaalwoud en Heverleebos samen het grootste oudboscomplex in Vlaanderen, beheerd door het Vl. Agentschap voor Natuur en Bos. Dankzij archiefmateriaal (naast de Ferrarisboskaart v. 1775) kon men nagaan dat een deel – van het vanaf de 15de eeuw onafgebroken bebost Middeleeuwse woud – de 21ste eeuw gehaald heeft. In het laatglaciaal (14000 tot 10000 j. geleden) kregen de landschappen van Midden-België hun huidige vorm met in afwisselende koude en warme periodes een evolutie van steppe- naar bosvegetatie met als pioniers wilgen, berken en dennen. Dit plateau wordt ten Noorden, Zuiden en Westen begrensd door valleien van beken en rivieren. Dankzij het reliëf van een destijds ontwikkeld bos was er met de Michelsbergcultuur (vanaf 4250 v. Chr.) een vroege impact de mens in deze regio. Door de eeuwen heen zijn er landschapsvormen, sporen en littekens gevormd van natuurlijke oorzaak of van menselijke activiteit op strategische plekken aan een steile rand, op hoger gelegen gebieden, in en langs wegen, (weg en/of erosie)geulen, spectaculaire ravijnen, gesloten depressies, kuilen, putten, grachten, wallen, grafheuvels, bronnen en vijvers. Doordat de erosie onder dit bos beperkt is gebleven zijn het landschap, de bodem en archeologische vondsten (mede door Hona – in de jaren 80 van vorige eeuw – met o.a. fragmenten van Tiens aardewerk uit een Gallo-Romeinse grafheuvel) beter bewaard.
Het woud aan de zuidkant bestaat uit droge en natte dalen dwars op de Nethenvallei & uit lemige en zandige landtongen, begrensd door hoogtelijnen van wel max. 80 m. Hier gaan we op ontdekking naar relicten, verhalen over de diepere geschiedenis en huidige (natuur)fenomenen en flirten met de grens van een geordend (Vlaanderen – dambordpatroon met rechtlijnige boswegen & steenweg Leuven-Namen vanaf 1727 als annex bij de kastelen van de hertog van Arenberg) en uitbundiger (Waals Gewest) bosbestand en –beheer en…
– besluipen en verkennen een ambachtelijke zandgroeve met een deels ontsloten – 50 mln jaar geleden door zeeën gevormd – duinenlandschap, met gelaagde zandbanken en fossiele zeewormenholen;
– stuiten op sporen langs bomen en in modderbaden van de wilde voorouder van het huisvarken;
– beklimmen de met heidevegetatie begroeide Tomberg (tweede hoogste punt met 102,5 m boven de zeespiegel) tot aan één van de – voor onze voorouders geliefde – nu nog overblijvende lindebomen, waar artefacten uit het middenneolithicum (6300-5200 j. geleden) zijn gevonden en waar in de 15de & 16de eeuw nog woudrecht werd gesproken;
– begeven ons naar een pittoreske plek aan de oevers van de meanderende Nethen en beklimmen het plateau Sint-Nicasius langs overblijfselen van een hoogteverdediging met aarden wallen en grafheuvels uit de IJzertijd;
– lunchen aan de Paddenpoel (laagste punt v. 35 m b. zeesp.) en speuren naar de zeer zeldzame en bedreigde wilde appelboom;
– stoten op een 4-kilometerlange 18de eeuwse bakstenen abdijmuur van de voormalige blootvoetse karmelieten;
– kronkelen door een merkwaardige diepe holle weg & stuiten op een door de bliksem gevelde boom;
– spotten zwammen als de belangrijkste organismen bij de natuurlijke recyclage van dood hout in de voedselkringloop;
– maken op deze ‘dag van de landbouw’ kennis met een mousserende wijn – een fris en bruisend Vlaams streekproduct – Chardonnay Meerdael.
Meedoen: lunchpakket & eventueel regenkledij, fotoapparaat en verrekijker – Aandoen: stevige wandelschoenen en beschermende kledij
Afspraak wandeling: om 9u15 – Meerdaalwoud (Mollendaalbos) – 3053 Oud-Heverlee – bosparking Oost – aan de kruising van de Naamsesteenweg en de Weertsedreef : Komende van Leuven – de bosweg onmiddellijk links NA de houten fietsers- en voetgangersbrug (afbeelding v. fietser en voetgangers in het wit in ’t groot op de brug geschilderd) over de Naamsesteenweg OF komende van Hamme-Mille – de bosweg rechts vóór deze brug inrijden. Autoparking op enkele meters verder aan de linkerkant.
GPS: Sint-Joris-Weertstraat 8 – 3053 Oud-Heverlee – 50.808477, 4.711204 of 50°48’30.5”N 4°42’40.3”E
Ook te noteren of in gps op te nemen:
2de weg rechts op de rue de Hamme-Mille na de rue les Claines – 1320 Hamme-Mille (parkeren & Néthen en plateau Sint-Nicasius)
Kluis 1 – 3051 Sint-Joris-Weert (Oud-Heverlee) (aan Jeugdhuis De Kluis) (parkeren & lunch in open lucht of overdekt)
Rue de la Forêt – 1390 Nethen (Grez-Doiceau) (parkeren & kort bezoek abdijmuur karmelieten)
Rue de la Sapinière – 1390 Nethen (Grez-Doiceau) (parkeren & namiddagwandeling)
Monarkenweg 50 – 3050 Oud-Heverlee (parkeren & bezoek wijnbouwer Chardonnay Meerdael)
Waversebaan 157 – 3050 Oud-Heverlee (parking hoek Maurits Noëstraat en Waversebaan) (drink in Brasserie St. Jean)

Heel graag tot dan, Karin en Walter (Karin Frederickx – gsm 0498771333)

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Zondag 16 september 2018: tocht naar het Meerdaalwoud

zondag 9 september: extra mineralenzoektocht in Landelies!

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Zondag 9 september houden we een extra zoektocht in de groeve van Landelies. Hier speuren we naar prachtige calcietkristallen en andere geologische wonderen.

Deze tocht is alleen toegankelijk voor Honaleden en onder strikte veiligheidsvoorwaarden: helm, fluohesje, veiligheidsschoenen en bril zijn verplicht.
Wie mee wil gaan, moet zich inschrijven via info@hona.be uiterlijk op donderdag 6 september. Het aantal deelnemers is beperkt tot 20 personen: snel inschrijven is dus de boodschap. De ingeschrevenen krijgen nog een mail met meer info.

Als voorsmaakje op deze tocht geeft Erik Vercammen op vrijdag 7 september een lezing over calciet. Deze gaat door om 20 u in het voormalig gemeentehuis van Heverlee, Waversebaan 66. Niet te missen dus…


Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor zondag 9 september: extra mineralenzoektocht in Landelies!

Vrijdag 7 september 2018: lezing over Calciet

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Over het mineraal calciet kan heel veel verteld worden:

  • het heeft de meeste verschillende kristalvormen van alle mineralen
  • door heldere kristallen ervan ziet men alles dubbel
  • studie ervan heeft de mineralogie veel nieuwe inzichten opgeleverd
  • er zijn vier tweelingvormen van bekend
  • het komt niet voor in België

 

Eén van de voorgaande beweringen is echter onjuist! Welke, dat wordt mee uitgelegd op vrijdag 7 september om 20 uur door mineralenkenner Erik Vercammen. Hij heeft uit zijn verzameling en zijn documentatie veel nieuwsjes en vooral veel foto’s van calciet bijeengebracht, om dit mineraal in al zijn vormen voor te stellen. Ook zullen er voorbeelden van calcietkristallen getoond worden  en is er gelegenheid tot gedachtewisseling of tot het vragen van inlichtingen over eigen vondsten.

Deze avond gaat door in het voormalige gemeentehuis van Heverlee, Waversebaan 66 te 3001 Heverlee om 20.00 u

 

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Vrijdag 7 september 2018: lezing over Calciet

vrijdag 4 mei 2018: lezing door Johan Luyckx

Evolutie van de kennis over de ijstijden en de klimaatveranderingen

OLYMPUS DIGITAL CAMERAIn het kader van ons nieuwe project rond ijstijden en klimaatverandering zal ingenieur en psycholoog Johan Luyckx ons wegwijs maken in deze boeiende fenomenen. Zijn eerste lezing zal gaan over de evolutie van onze kennis over ijstijden en klimaatwisselingen in het verleden. Belangrijke momenten en wetenschappers als Hutton, Cuvier, Lyell, Agassiz, Milankovitch en Shakleton zullen hierbij de revue passeren. Aansluitend zal gewezen worden op het belang van deze kennis bij het interpreteren van geologische, paleontologische en archeologische data.

 

Deze lezing gaat door in het Oud Gemeentehuis van Heverlee, Waversebaan 66 op vrijdag 4 mei om 20.00 u.

De toegang is gratis en iedereen is welkom!

Geplaatst in Avonden, Binnenkort | Reacties uitgeschakeld voor vrijdag 4 mei 2018: lezing door Johan Luyckx

beste Honaleden

gletcherVrijdag 6 april starten we met een nieuw Hona- project rond het actuele thema van de klimaatverandering. In een drietal lezingen zal Johan Luyckx ons inwijden in de ingewikkelde maar zeer boeiende wereld van de klimaatverandering, waarbij zowel  het geologische verleden als de hedendaagse problematiek zullen worden belicht. In 2019 plannen we ter afsluiting één of meerdere excursies, waarbij we op zoek gaan naar sporen van klimaatwijziging in het landschap. Maar daarover later meer…..

KLIMAATVERANDERINGEN  in het verleden en heden 

Lezing 1 : Evolutie van de kennis over ijstijden en klimaatveranderingen in het verleden 

De eerste lezing zal gaan over hoe de evolutie van de kennis die we vandaag hebben over ijstijden en klimaatwisselingen in het verleden, verlopen is. Belangrijke momenten en wetenschappers als Hutton, Cuvier, Lyell, Agassiz, Milankovitch en Shackleton zullen hierbij de revue passeren. Aansluitend  zal gewezen worden op het belang van deze kennis bij het interpreteren van geologische, paleontologische en archeologische data. 

Lezing 2 : Het mechanisme achter klimaatveranderingen 

In de tweede lezing zal ingegaan worden op het dynamisch mechanisme achter klimaatveranderingen. Factoren als platentektoniek, orogenese, orbitale cycli, lange en korte koolstofcycli, e.a. en de interactie tussen deze worden toegelicht. Aansluitend wordt de klimaatverandering van de voorbij 65 miljoen jaar verklarend toegelicht. 
 

Lezing 3 : Klimaatverandering nu 

Met de kennis van de voorbij 2 lezingen in het achterhoofd zal ingegaan worden op het huidige klimaatdebat. Niet alleen  wat de wetenschap hierover te zeggen heeft maar ook hoe de (wereld)politiek met dit gegeven omgaat en wat mogelijke oplossingen zouden kunnen zijn, wordt besproken. Ter afsluiting zal de vraag gesteld worden hoe we ethisch, als maatschappij of individu , met het gegeven klimaatverandering  kunnen of moeten omgaan : Klimaatverandering, moet ik dit erg vinden ? 

Geplaatst op door Geert | Reacties uitgeschakeld voor Vrijdag 6 april 2018: start van een nieuw Hona- project!

Zondag 19 augustus 2018: Frasniaantocht regio Couvin

Net als de voorbije jaren organiseren we een zoektocht in het Belgische Frasniaan. Dit jaar neemt Stijn Goolaerts de fakkel over van Willy Vanherle. Afspraak: 9h30 parking station Couvin. Van daaruit vertrekken we naar de groeve van Lompret waar we de ganse dag verblijven en op zoek gaan naar speciale faunas van het Belgische Frasniaan.

Opgelet: het zoeken in een actieve groeve is niet zonder veiligheidsrisico. Om dit risico tot een minimum te beperken vragen we u de instructies van de tochtleider goed na te leven, zoals niet onder hoge wanden met loshangend puin lopen, elkaar respecteren, en het dragen van veiligheidskledij. Zonder veiligheidsschoenen, -bril, -helm en fluovest kan u niet mee. 

Gelieve vooraf uw deelname te bevestigen via info (apestaartje) hona.be.

Update: de weersvoorspelling voor zondag is goed. 

Geplaatst in Binnenkort, Excursies | Reacties uitgeschakeld voor Zondag 19 augustus 2018: Frasniaantocht regio Couvin

29 juli 2018: Avondwandeling in Holsbeek

holsbeekOpgelet!! AANGEPAST VERTREKUUR !!  

De stichter van HONA, wijlen Gust Boschmans, woonde in Holsbeek en heeft er heel wat opzoekingen gedaan, Om zijn verdiensten is hij er ereburger geworden, en is er een wandeling naar hem genoemd. Zowel heemkunde, geologie, archeologie als natuur komen daarin aan bod. Die wandeling gaan we op 29 juli doen, tussen het dorp van Holsbeek en de Wingevallei, in de natuur en met zicht op de Hagelandse heuvels.   

Dit was oorspronkelijk gepland als namiddagwandeling, maar door de hittegolf is dit niet te doen. Daarom wordt het samenkomst om 19 uur aan de Sint-Mauruskerk te Holsbeek-dorp: dat is vlak bij de afrit Holsbeek van de E314/A2, en bij de halte van bus 310 Leuven/Aarschot. Einde is gepland om 21 uur. 

Voor inlichtingen: Erik Vercammen op 0476/24,02,72 

Geplaatst in Binnenkort, Excursies | Reacties uitgeschakeld voor 29 juli 2018: Avondwandeling in Holsbeek

Zondag 10 juni 2018: Dwars door België II De Romeinen achterna: Van Wodgoriacum naar Geminiacum

Beste Honaleden

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

de middeleeuwse stadsmuren van Binche

Op 18 maart ging onze tweede reeks Dwars door België van start. Daarbij doorkruisen we ons land via de oude Romeinse heirbaan van Bavay naar Keulen en gaan we onderweg niet alleen op zoek naar de Romeinse erfenis, maar besteden we ook aandacht aan het landschap, de geologie, de natuur en de algemene cultuurgeschiedenis van de streek die we doorkruisen. Tijdens onze eerste wandeling trokken we van ons vertrekpunt in het Franse Bavay, ooit hoofdstad van de Nerviërs, naar Waudrez bij Binche. Hier lag in de Romeinse tijd de nederzetting Wodgoriacum, waarschijnlijk het eerste belangrijke baanstation op de weg naar Keulen. Onderweg passeerden we nog het grote slagveld van Malplaquet, gelegen tussen twee heirbanen op de grens tussen België en Frankrijk. Hier werd in 1709 een zeer bloedige strijd uitgevochten tussen de Frans/Spaanse legers en een alliantie van o.a. Engelse en Nederlandse troepen.

Zondag 10 juni zetten we onze tocht verder. We vertrekken in Binche, een klein stadje dat zich in de middeleeuwen ontwikkelde aan de rand van het vroegere Wodgoriacum. In Binche bezoeken we de stad, met haar goed bewaarde laat 19de -eeuwse  arbeiderswijken en historische wallen. In het stadspark vinden we de resten terug van het paleis van Maria van Hongarije. Maar Binche is ook interessant op vlak van geologie. In de negentiende eeuw deed men hier een bijzondere ontdekking. Wil je weten wat dat was, moet je zeker mee op tocht gaan. Picknicken doen we bij mooi weer in het park en na de middag vervolgen we onze tocht langs de Heirbaan in de richting van het vroegere Geminiacum. Dat was een baannederzetting, voorzien van een versterking, een belangrijke bron en zelfs een tempel met stenen zuilen. Nu is aan de oppervlakte niets meer te zien van dit rijke verleden, maar we maken een wandeling van een 5-tal km langs de belangrijkste plekken van het site. We vertrekken vanuit het dorpscentrum van Liberchies, dat vlakbij de vroegere Romeinse nederzetting ligt. Na onze wandeling vervolgen we nog even de Romeinse heirbaan, en sluiten de dag af in de buurt van Villers-la-Ville.

Afspraak om 9.30 u op de parking aan de Rue des Boulevards te Binche.

Geplaatst in Excursies | Reacties uitgeschakeld voor Zondag 10 juni 2018: Dwars door België II De Romeinen achterna: Van Wodgoriacum naar Geminiacum

Zondag 27 mei 2018: zinkflora en zinkmijnen in de buurt van Kelmis

zinkviooltje

Aangezien het Geuldalmuseum in Neu Moresnet gesloten is (al staat dit niet op hun webstek) passen we het dagprogramma aan en verandert ook de plaats van samenkomst: we komen samen om 9.30 u op de  ruime parking achter het Gemeentehuis van Plombières, 1, Place du 3ème Millénaire, 4850 Plombières.

We maken eerst kennis met de zinkflora die kenmerkend is voor deze streek: zinkviooltje (foto), zink-Engels gras, zinkboerenkers, zinkschapengras enz. Nadien maken we een stevige wandeling langs de rivier De Geul. Onderweg zien we nog meer zinkplanten en de site van de voormalige zinkmijn, maar er staan nog veel meer soorten planten in dit prachtige en afwisselende landschap: bij de verkenning zagen de dalflanken wit van de bloeiende daslook. We nemen de picknick mee, en bij slecht weer kunnen we ’s middags in een café onze boterhammen opeten, mits uiteraard een consumptie. Laarzen of stevige stapschoenen zijn een must op de wandeling, die o.a. door natte weilanden langs de beek loopt.

Geplaatst in Excursies | Reacties uitgeschakeld voor Zondag 27 mei 2018: zinkflora en zinkmijnen in de buurt van Kelmis

Campaniaan fossielen in Hannover

MicrasterOp zaterdag 16 juni gaan we boven-Krijt (Campaniaan) fossielen zoeken in een grote krijtgroeve in de buurt van Hannover (Duitsland).  Vooral de zee-egels (Micraster, Echinocorys,…) en de fantastische sponzen zijn van een ongeziene kwaliteit.

Afspraak om 10:00 uur aan de parking van de fabriek Holcim, Hannoversche Strasse 28, 31319 Sehnde-Höver, Duitsland. Van hieruit rijden we in kolonne naar de groeve. Er wordt ter plaatse een kleine bijdrage voor de gids gevraagd. Einde 15:00 uur.

We hebben een toelating voor 20 personen:

  • Er zijn al 12 personen ingeschreven
  • Er zijn nog 8 plaatsen vrij (27/4/2018)

HONA-leden kunnen zich inschrijven op info@hona.be

Op zondag kunnen we waarschijnlijk de groeve van Misburg bezoeken (de toelating is momenteel nog niet in orde). Hier worden dezelfde lagen ontgonnen. Hier is er echter meer kans om ammonieten te vinden.

De deelnemers moeten zelf voor hun overnachting zorgen. In de buurt van Höver zijn er verschillende hotelletjes. Let wel op: de afstand vanuit Leuven is 600 km en de verkeersdrukte kan er soms enorm zijn.

 

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Campaniaan fossielen in Hannover

zaterdag 21 april 2018: fossielen en natuur in Cap-Blanc-Nez en Wimereux (Fr.)

Deze galerij bevat 1 foto.

Beste Honaleden Zaterdag 21 april trekken we nogmaals de Franse grens over voor een fossielenzoektocht rond Cap-Blanc-Nez en Wimereux. Oorspronkelijk hadden we een bezoek aan de Jura-groeven van Thin-le-Moutier gepland, maar dat kon om organisatorische redenen niet doorgaan op de … Lees verder

Meer Galerijen | Reacties uitgeschakeld voor zaterdag 21 april 2018: fossielen en natuur in Cap-Blanc-Nez en Wimereux (Fr.)

Opgelet!! Programmawijziging! Vrijdag 6 april = vondstendag fossielen uit het Boven Krijt in plaats van Klimaatlezing!

Beste Honaleden

Vrijzeeegel Mark Woutersdag zes april zou Johan Luyckx ons inwijden in de boeiende wereld van het ijstijd- en klimaatonderzoek. Of het aan de klimaatverandering ligt weten we niet, maar onze spreker is plots “gepakt” door een hardnekkige griep en zal ons vrijdag dus niet te woord kunnen staan. De eerste lezing in het kader van ons nieuwe project zal dan   ook noodgedwongen verschuiven naar 4 mei.

We hebben voor vrijdag uiteraard voor een alternatief programma gezorgd! Als voorbereiding op onze fossielenzoektocht naar de Krijtgroeven in de buurt van Hannover in Juni houden we vrijdag al een vondstendag van Krijtfossielen. Wie vondsten heeft uit het Boven Krijt van Hannover, de omgeving van Maastricht of Mons, Cap-Blanc-Nez of elders mag die vrijdag meebrengen. Die kunnen dan  in groep worden besproken, gekeurd en bekeken. Ongetwijfeld zitten hier vele pareltjes tussen…. en wie weet hier of daar een echt unicum!

We zijn alvast benieuwd!

Deze activiteit gaat door in het Oud Gemeentehuis van Heverlee, Waversebaan 66 om 20.00 u.

 

Geplaatst in Binnenkort, Excursies | Reacties uitgeschakeld voor Opgelet!! Programmawijziging! Vrijdag 6 april = vondstendag fossielen uit het Boven Krijt in plaats van Klimaatlezing!