Naar Keulen: het einde van onze tocht op de Romeinse heirbaan!

Wij hebben de gelegenheid gehad om bijna de hele heirbaan van Boulogne tot Keulen te bezoeken. En nu komt Keulen zelf aan de beurt: Het eindpunt!

Veel goederen werden van en naar hier via de rivieren uit onze streken verscheept, en daarna verder via de Rijn, de Moezel, de Saône en de Rhône, en zo naar Rome. Het moet een bloeiende stad geweest zijn in de Romeinse periode!

Het is de bedoeling om een aantal Romeinse overblijfselen te bezoeken, en ook een stuk van de collectie van het Gallo-Romeins museum. Daarnaast zouden we ook de Sankt-Gereon-kerk bezoeken, een Karolingische kerk waar ook nog wat Romeinse sporen te zien zijn.

We zouden afspreken aan de grote ingang van de Dom, op zondag 2 oktober 2022 om 9u30.

Hoe geraken we er?

Wie met de auto komt kan voor 5€ voor de hele dag parkeren op de parking aan de Severinsbrücke, aan de overkant van de Rijn. Je geeft in google maps “Parkplatz Severinsbrücke” in en komt er zo. Misschien is het op zondag zelfs gratis. Van daar af is het zo’n 25 minuten wandelen via de Rijn naar de Dom. Maar er zijn ook dichter ondergrondse parkings in de binnenstad zelf (wel wat duurder dan).

Plattegrond en routebeschrijving Keulen

Wie met de trein komt moet maar één minuut wandelen vanaf het station, dat is vlakbij.

De wandeling

We kunnen eerst eens de Dom bekijken en daarna het gesloten Gallo-Romeins museum (in restauratie tot 2024) waar we toch een maquette kunnen bewonderen van de vroegere Romeinse stad.

Vandaar volgen we het traject van de Romeinse muur naar het westen toe, waar we Romeinse resten vinden van een ingangspoort, een watersysteem en een toren, tot aan de Sankt Gereon. Die is gelegen buiten de Romeinse muur op een oud Romeins grafveld.  Voor of na het bezoek aan de kerk kunnen we picknicken op het pleintje rond de kerk (breng dus je picknick mee).

Dan volgen we verder het Noord-Westelijk traject van de Romeinse muur naar het zuiden toe, tot aan de vroegere decumanus, en daar gaan we weer naar het oosten richting de Rijn. Misschien kunnen we in de Cecilienstrasse een deel van de collectie van het Gallo-Romeins museum bekijken; die is daar tijdelijk ondergebracht (6€ toegangsprijs).

Ook de Altmarkt moeten we zeker bezoeken, want dat is het oude Romeinse forum waar cardo en decumanus elkaar kruisten. Wie wil kan dan nog wat gaan winkelen in de shoppingstraten van Keulen… Er zijn ook heerlijke terrasjes aan het water in die oude binnenstad….

Plattegrond en routebeschrijving Keulen

Het wordt dus een leuke en boeiende uitstap!

Als je wil meegaan, laat het dan aub. weten aan info@hona.be ,liefst voor 30 september.

Martine Verplaetse

Geert Andries

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Naar Keulen: het einde van onze tocht op de Romeinse heirbaan!

Annulering van het weekend “Maasvlakte en Den Briel (NL)

Beste HONA leden,

Helaas zijn wij om gezondheidsredenen genoodzaakt om het weekend “Maasvlakte en Den Briel (NL)”, voorzien voor 10 en 11 September, te annuleren. Het HONA bestuur komt zo snel mogelijk met een voorstel voor een alternatieve -ééndaagse- zoektocht. Hou deze website in de gaten!

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Annulering van het weekend “Maasvlakte en Den Briel (NL)

7 augustus: Wandeling in Holsbeek

Op zondag 7 augustus gaan we de Hagelandse Vallei, gelegen tussen de ijzerzandsteenheuvels in de vallei van de Winge verkennen in de regio Holsbeek-Rotselaar-Wezemaal. Het is een afwisselend geheel van ‘oude’ bossen (met in het voorjaar daslook, gele dovenetel en anemonen), dottergraslanden met orchideeën, weiden en jonge bossen. Natuurpunt Holsbeek beheert hier een natuurgebied van meer dan 130 hectare. Onze aandacht gaat niet alleen uit naar de planten maar ook de fauna komt aan bod. We demonstreren , voor wie het nog niet kent, hoe je gebruik kan maken van een handige app Obsidentify om dieren/planten te identificeren op basis van foto’s.

We komen samen om 9.30 uur op de parking op het einde van de Molenbaan, net voorbij de Uithemmolen, een oude watermolen op de Winge, Molenbaan 2 op het grondgebied van Wezemaal (fusiegemeente Rotselaar). Vandaar vertrekken we voor een dagwandeling; we picknicken onderweg in een schuilhut (tegen zon of regen?). Stevige wandelschoenen zijn aan te raden. De tocht wordt begeleid door Lut De Broeck 0476/280329 en Erik Vercammen 0476/240272.

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor 7 augustus: Wandeling in Holsbeek

Oud-voorzitter Rene Walter overleden

Kort na Rik Taes is op 5 juli 2022 ook onze andere erevoorzitter, Rene Walter, overleden. Hij was eveneens een HONAlid van het eerste uur, en hij is onze voorzitter geworden na stichter Gust Boschmans, vanaf 1976 tot in de jaren 80. In die tijd ging hij geregeld mee op tochten samen met zijn echtgenote Therese (die is overleden in 2018) en zijn dochter Marleen. 

Dat is al een tijd geleden, en alleen oude(re) leden zullen hem nog persoonlijk gekend hebben, al kwam hij tot een jaar of 10 geleden nog regelmatig naar de ledenfeesten en hebben we hem, samen met Rik Taes, gehuldigd en het erevoorzitterschap toegekend. Wie hem gekend heeft, herinnert hem als een minzaam man, met een grote kennis.

Zo was hij heel goed thuis in o.a. de archeologie en had hij een grote verzameling fossielen bijeengebracht uit vele lagen en tijdperken, bijeengebracht toen er nog veel meer mogelijkheden waren. Hij hield zich ook bezig met planten en dieren, en kweekte wandelende takken en klauwkikkers. Ook kan nog vermeld worden dat hij heel wat boeken bezat, en aan menige HONAtentoonstelling heeft meegewerkt. Verder heeft hij ook nog vrijwilligerswerk gedaan in het KBIN.

Wegens problemen met de gezondheid en zijn leeftijd (geboren 1930) verbleef hij al enkele jaren in een woonzorgcentrum in zijn woonplaats Anderlecht. De begrafenis vindt plaats op  dinsdag 12 juli 2022 om 11 uur, in de kerk van Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart, Adolphe Willemynsstraat 105 te Anderlecht.

Langs deze weg betuigen we ons medeleven aan zijn familie: kinderen, klein- en achterkleinkinderen, en we hopen dat ze troost zullen putten uit de vele mooie herinneringen die we van hem hebben.

Het HONAbestuur

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Oud-voorzitter Rene Walter overleden

Nagekomen praktische mededeling ivm de wandeling door Hoegaarden (10/7/2022)

Zondag zal er kermis en koers zijn in Hoegaarden. In een aantal straten zal een parkeerverbod gelden tussen 12u en 18u. Aan de deelnemers van de wandeling is het aangeraden rekening te houden met de verbodsborden – ook in de omgeving van de plaats van afspraak kapel Sint-Katharina-Hauthem. Daar we na de voormiddag-wandeling later dan 12u aan de auto’s zullen terug zijn is het raadzaam om bij voorbeel in Hauthem ter hoogte van huisnummer 80 en verder naar beneden te parkeren, of op de bermen in de straat rechtover de kapel, of elders…

Tot zondag!

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Nagekomen praktische mededeling ivm de wandeling door Hoegaarden (10/7/2022)

Wandeling door Hoegaarden en zijn gehuchten – zondag 10 juli 2022

Sint-Janskerk Hoksem (Hoegaarden). foto : Karin Frederickx, 19 juni 2022

Hoegaarden is een bezienswaardige gemeente met een merkwaardig en rijk verleden.
Haspengouw was met een overvloed aan bossen, weiden, akkerland en rivieren door de eeuwen heen een ideaal nederzettingsgebied der volksstammen met gemakkelijk bereik langs reeds bestaande Romeinse wegen (oude namen zoals ‘Cruy wech’, ‘Oude Baen’, ‘Konincklijke wech’, ‘heerbaan’). 

Heel merkwaardig is de dorpskern met daarrond een 10t-tal gehuchten waarvan sommige op dorpjes lijken met eigen kerk of kapel. We kennen in Brabant of Haspengouw geen enkele gemeente met zoveel belangrijke gehuchten. In 1489 maakte men gewag van zelfs 12 gehuchten die als volgt klonken: Opovelair, Kerckovelair, Bost, Ast, Rommelsom, Elst, Nederhem, Aelst, Couwenberghe, Schoer, Houthem ende Hoxhem. Alles laat vermoeden dat deze toestand van groepering van gehuchten een gevolg is van het feit dat Hoegaarden eens het bestuurscentrum van een graafschap Brunengeruz is geweest.

Op de hoogvlakte van gehucht Sint-Katharina-Hauthem overschouwen we het grondgebied. In de voormiddag dalen we af naar het  Meenbeekdal met het belangrijkste verscholen gehucht Hoksem. In de namiddag verkennen we de Schoorbeekvallei. Nu een onbewoonde plaats – maar in vroegere tijden was het Schoor ook een bijzonder gehucht. Het was het domein van de Heren, de Ridders van Schoor – in de 12de/13de E – grondeigenaars die behoorden tot een oud adellijk geslacht. Het laatste overgebleven gebouw dat deel uitmaakte van het kasteel van Schoor (bouw vóór 1290) was de graanwatermolen – afgebrand in 1865. De Schoorbeek neemt haar oorsprong voorbij Sluizen (L’Ecluse – Beauvechain), vloeit met een grote S-bocht door de verdwenen gehuchten Schoor en Kouwenberg en verder door Aalst en Nerm, Mullekom, Hoegaarden om daar, voorbij het klooster van Mariadal in de Gete uit te monden. Schoor, uit het Germaans ‘skauro’, betekent moeras. De vallei is een mozaïek van graslanden, rietpercelen, elzebroek en moerassige ruigten. Natuurherstellingswerken verhogen het waterbergend vermogen van de vallei. In periodes met veel neerslag wordt het water langer vastgehouden in dit natuurgebied, waardoor de stroomafwaarts gelegen dorpskernen gevrijwaard worden van waterellende. Door het vernatten van de percelen langs de beek kunnen de rietlanden uitbreiden. Zo ontstaat het favoriete biotoop voor riet- en moerasvogels als de kleine karekiet, sprinkhaanzanger en rietgors.

Praktische afspraken:

  • 9u30 – samenkomst aan de Sint-Katharina-kapel te Sint-Katharina-Hauthem – Hauthem ter hoogte v. huisnr. 95 – 3320 Hoegaarden – parkeren in de omgeving – wandeling door Hauthem en Hoksem
  • Tss. 12u30/13u – terug aan de auto’s voor verplaatsing naar café Den Venetiaen – Gemeenteplein 22 – 3320 Hoegaarden voor de lunch (lunchpakket mits consumptie) – parkeren in de omgeving
  • ca 14u15 – samenkomst aan de kleine parking (5 pl.) – Waversesteenweg – rechts van huisnr. 2 – 3320 Meldert (Hoegaarden) – parkeren in de omgeving – wandeling door de Schoorbeekvallei
  • Contact: Karin Frederickx – gsm 0498 771337
Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Wandeling door Hoegaarden en zijn gehuchten – zondag 10 juli 2022

Terriltocht bij Charleroi

De terriltocht op 18 juni ( Zaterdag !!)  is de ideale manier om de regio van Charleroi te ontdekken. We lopen niet alleen op versteend bewijs dat België ooit in de tropische zone bevond maar ook dat deze fossiele brandstof aan de basis lag van de industralisering van België. De terrils die we gaan bewandelen geven een unieke kijk op vergane glorie van het steenkoolverleden en staalnijverheid maar geven ook de evolutie weer naar een Charleroi 2.0.

In de voormiddag ontdekken we de terril des Piges in de deelgemeente Dampremy. Het is een van de meest bezochte en symbolische terrils van Charleroi maar ook niet de gemakkelijkste om te beklimmen. De geleverde inspanning wordt wel beloond met een prachtig uitzicht. In de namiddag beklimmen we de terrils van Bois du Cazier in de deelgemeente Marcinelle. Deze terrils zijn opmerkelijk want ze geven de evolutie in de steenkoolontginning weer maar meer uitleg wordt gegeven op de terrils zelf.  Wordt dus vervolgd …

We komen samen om 9.30 u op de parking van het Collège du Sacré-Coeur,  Bd Audent 58, 6000 Charleroi.  De terril des Piges ligt op wandelafstand van deze school.

We kunnen onze picknick nuttigen in het park recht tegenover de school of langs de Samber.

In de namiddag kunnen we de auto achterlaten op de parking van Bois du Cazier, Rue du Cazier 80, 6001 Charleroi.

Op de terrils staan er borden dat het verboden is om de fauna en flora te storen en dat er niet van de paden mag afgeweken worden (dit laatste is enkel geldig voor de terril van Bois du Cazier). Graven in de terril is verboden maar het zoeken naar fossielen is nog altijd toegestaan. Een geologenhamer volstaat om op bepaalde stukken te zoeken.

Als je meegaat gelieve in te schrijven via de Honamail voor 17 juni, met opgave van je telefoonnummer en naam.

Tot dan !

Tochtleider van dienst

Christof Laeremans

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Terriltocht bij Charleroi

Hemelvaartweekend in de Boulonnais

Beste Honaleden,

Nu de Covid-cijfertjes duidelijk de goede kant opgaan, pikken we terug in op een goede Honatraditie: dit jaar gaan we terug op Hemelvaartweekend!

We trekken dit jaar voor 4 dagen naar de Boulonnais voor een rijk gevulde vakantie met natuurwandelingen langs de kust en in het mooie binnenland, fossielenzoektochten, cultuurhistorische uitstapjes, enz. Onze weekendploeg heeft al een programma klaar:

Programma

Donderdag 26 mei:
*voormiddag: wandeling langs de Jurakust van Tardinghen -Mont Aux Loups- Warinzelles- Cran Poulet-Cap Griz Nez (ongeveer 11 km)
*namiddag: Fossielen, schelpen en natuur aan de Pointe aux Oies in Wimereux (ca 3 km)

Vrijdag 27 mei:
*voormiddag: de oude duinen van de Pré communal in Ambleteuse (ca 5 km)
*namiddag: strand, slikke, schorre en duinen aan de monding van de Slack in Wimereux (max. ca 6 km)

Zaterdag 28 mei:
*voormiddag: grote natuurwandeling langs akkers en kalkgraslanden met een zeer rijke flora tussen Sangatte en Cap Blanc Nez (ca 10 km)
*namiddag: fossielen zoeken tussen Sangatte en Grand Blanc Nez

Zondag 29 mei:
*voormiddag: archeologische en historische wandeling in Wissant (Camp de César; fond Notre Dame; Mont de Couple, Fosse Peletier; Butte Carlin; ca 10 km)
*namiddag: fossielen zoeken op het strand van Strouanne

Praktisch

*Zoals U ziet hebben we gekozen voor een programma met enkele stevige wandelingen in (naar Honanormen…). Zorg dus zeker voor stevig schoeisel, aangepaste kledij, bescherming tegen de zon en proviand + drinkwater. Picknicken doen we in open lucht in de buurt van de wagen.
*U dient zelf voor Uw verblijf ter plaatse te zorgen; wij voorzien geen vaste kampeer- of logeerplaats.  Hona raadt aan om zo snel mogelijk je verblijfsaccommodatie vast te leggen. Al onze activiteiten vinden plaats tussen Wimereux in het zuiden en Sangatte in het noorden. Vanuit Wissant of omgeving zijn alle afspraakplaatsen binnen een halfuurtje met de wagen te bereiken.
*Elke deelnemer dient zich in te schrijven via de Honamail; U kan inschrijven voor het volledige weekend of voor één of meerdere dagen. Zij die zich inschreven krijgen extra info i.v.m. afspraakplaats en uur van de tochten.
*Inschrijvingsvoorwaarden: de deelname aan de tochten is gratis, maar voorbehouden aan de Honaleden. Bent U nog geen Honalid en wenst U mee te gaan? Dan kan dat door betaling van het lidgeld.

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Hemelvaartweekend in de Boulonnais

24 April: Natuurwandeling in de Hagelandse fruitstreek: Kapellen (deelgemeente van Glabbeek)

Glabbeek, fruitgemeente van het Hageland.

In het mooie dorpje Kapellen (deelgemeente van Glabbeek) passeren we de ene na de andere ‘bogaard’ in bloei en we houden halt bij een aantal mooie stukjes landschap.

Ook wat cultuurhistorie staat onderweg op het programma: speuren naar kapellen, een kathedraal en een venusberg, sporen van oorlog, een link met een bekende Vlaming, een bekende Belg en een bekend staatshoofd.

De tocht is een achttal kilometer. ’s Middags kunnen we ’te griest gaan’ om een (sanitaire) stop te houden in een plaatselijke cafetaria.

Samenkomst om 9.30 u. Bibliotheek Glabbeek, Stationsstraat 14, 3381 Kapellen

Tochtleider: Johan Laermans

bloesems
knotbomen
Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor 24 April: Natuurwandeling in de Hagelandse fruitstreek: Kapellen (deelgemeente van Glabbeek)

Onze erevoorzitter Rik Taes is overleden

Rik Taes

Rik Taes was in 1965 één van de medestichters van onze vereniging; daarin speelden zijn liefde voor de natuur en zijn oud-scout zijn een grote rol. Hij is vele jaren bestuurslid geweest en was ook lang een goede voorzitter.

Hij heeft veel werk verzet voor onze vereniging: lezingen, dikwijls over zijn vakantiereizen; organisatie van de activiteiten; schrijven van artikels en bijhouden van documentatie; zorgen voor materiaal en lokalen om maar de meest voor de hand liggende te noemen. Dat deed hij met veel inzet en dikwijls met een scheut echte Leuvense humor. Met iedereen had hij goede contacten, zowel binnen als buiten de vereniging.

Hij wist zelf heel veel: zijn liefhebberij bestond vooral uit archeologische zoektochten met zijn familie op de Hagelandse heuvels, maar ook voor middeleeuws aardewerk, paddenstoelen, fossielen, planten en mineralen had hij veel belangstelling. Hij heeft over die onderwerpen zelf een grote verzameling opgebouwd, met veel documentatie en fotoboeken.

Toen zijn kinderen nog klein waren was het hele gezin altijd present op tochten, en samen met zijn vrouw Madeleine (die altijd een ketel lekkere soep kookte) heeft hij gezorgd dat vele ledenfeesten een gezellig samenzijn werden.

Een jaar of acht geleden is hij uit het bestuur gestapt wegens zijn hoge leeftijd (hij was geboren in 1928) en problemen met de gezondheid, maar hij is steeds met veel belangstelling de activiteiten blijven volgen en waar mogelijk aanwezig blijven zijn. Omwille van die inzet werd hij eenparig tot erevoorzitter uitgeroepen. Op zijn 90° verjaardag werd hij nog gevierd, en toen is de foto hierbij genomen. Vorig jaar is zijn echtgenote overleden, een zwaar verlies na meer dan 60 huwelijksjaren. Zijn gezondheid werd aangetast door longproblemen, wat hem uiteindelijk fataal geworden is.  Een groot verlies, niet alleen voor zijn talrijke kinderen en (achter)kleinkinderen, maar zeker ook voor al wie hem gekend heeft.

Erik Vercammen; voorzitter van Hona

  • Begrafenis op zaterdag 16 april om 10.30 uur in de abdijkerk van Vlierbeek
  • Condoleren: https://www.pues.be/condoleren/13829
  • Rouwbrief: https://www.pues.be/sites/default/files/rouwbrieven/Taes%20Rik%20brief.pdf
Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Onze erevoorzitter Rik Taes is overleden