Vergeet niet uw lidmaatschap te vernieuwen

Een nieuw jaar dringt zich aan. Vergeet dan ook niet uw lidmaatschap te vernieuwen. 2015 wordt immers een heus feestjaar. Hona viert dan haar 50 jarig bestaan. Met veel activiteiten, zoals twee tentoonstellingen, een boek, speciale lezingen en tochten, de fossielenbeurs, … en niet te vergeten, de nieuwjaarsreceptie op zaterdag 10 januari. Opgelet: de lidmaatschapsbijdragen […]

Nieuwjaarsreceptie : Zaterdag 10 januari

Beste Hona-vrienden, Hona bestaat 50 jaar. Voor ons klinkt dit heroïsch. Wij hebben de vereniging pas vijf jaar geleden leren kennen. In het begin een beetje onwennig, maar al vlug voelden we ons thuis in dit midden. Wat ons opviel was de speciale band in de groep. Regelmatig, wanneer er een uitstap, lezing of reis wordt georganiseerd, […]

Vrijdagavond 5 december : Lezing over Schotland en de Orkney-eilanden

Schotland en de Orkney-eilanden: over archeologie (steencirkels, cairns, neolitische dorpen) , over grote Schotse geologen en paleontologen en natuurlijk ook over fossielen en hun vindplaatsen: ammonieten, vissen, stromatolieten … Vrijdag 5 december om 20 uur in het Gemeentehuis Heverlee (Waversebaan 66, 3001 Heverlee) Lezing met veel beeldmateriaal. Spreker: Noel Delanghe. Iedereen welkom.

Zondag 14 december 2014 : bezoek aan Maastricht

De laatste activiteit van het jaar  is een bezoek aan Maastricht, één van de mooiste en gezelligste steden van de Lage Landen. Onze gids is William Vancleynenbreugel, die deze stad goed kent.  In de voormiddag wandelen we door het oude stadscentrum en bezoeken o.m. de Sint Servaasbasiliek, de OLV Basiliek, het Dinghuis en de vestingwerken.  […]

Ledenfeest 2014 : Zondag 23 november

We nodigen u en uw familie uit op ons jaarlijkse ledenfeest, de belangrijkste ontmoetingsdag van het jaar voor onze vereniging. Als activiteiten zijn er de ledententoonstelling, een spreker, de grabbelbak, oude nummers van ons tijdschrift, de voorstelling van ons nieuw programma voor 2015 en een terugblik op het voorbije jaar. ’s Middags kunnen we samen eten, en in […]

Zondag 16 november 2014 : bezoek aan de Kesselberg te Kessel-Lo

De Kesselberg speelt in de geschiedenis van onze vereniging een belangrijke rol. Zo’n halve eeuw geleden was deze heuvel het geliefkoosd terrein van onze stichter Gust Boschmans. Hij deed er allerlei waarnemingen en ontdekkingen, die hij publiceerde in het nieuwe tijdschrift Hona. Niet alleen bijzondere planten en dieren, maar ook vele honderden archeologische objecten en de geologische geschiedenis kregen zijn aandacht. Gust […]

Zondag 19 oktober 2014: bezoek aan museum Hofland in Laren en wandeling in het Gooi

Beste honaliefhebbers,   Op  zondag 19 oktober bezoeken we museum Hofland en omgeving in Laren. Jullie worden zondagmorgen om 9u20 verwacht aan de parking van het museum. De wandeling onder leiding van John Vos vertrekt om 9u30 stipt. We maken een wandeling in het Gooi (grafheuvels, heide, stuifzanden). John is een paleontoloog van Naturalis uit […]

Zondag 23 maart 2014: Eifeliaanfossielen in de buurt van Prüm

De Eifel is een waar eldorado voor de verzamelaar van fossielen uit het Devoon. Vooral het Vroege devoon is hier op talrijke plaatsen ontsloten. Vorig jaar hebben we tijdens ons Eifelweekend nog de groeve van Wetteldorf bezocht, met talrijke fossiele brachiopoden, tentaculieten, bivalven, enz.  We gingen toen ook een kijkje nemen in Weinsheim, waar het […]

zondag 16 februari: stadsbezoek aan Tienen

Beste Honaleden, door de aanhoudende regenval liggen de velden er te modderig bij, zodat de archeologische prospectie in Holsbeek, gepland voor zondag 16 februari, niet kan doorgaan. We wachten even het goede moment af en zullen dan een nieuwe poging wagen. Zij die zich ingeschreven hebben zullen hiervan op de hoogte worden gebracht. Ondertussen hebben […]